Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Teleinformatyka – Studia magisterskie (2016-2017)
Praca magisterska:
Teleinformatyczny system raportowania informacji medycznej: POBIERZ

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Teleinformatyka – Studia inżynierskie (2012-2016)
Praca inżynierska:
System aktywnego wyszukiwania pacjentów: POBIERZ

Jezuickie Centrum Edukacji
im. Piotra Skargi w Nowym Sączu
Profil: mat-fiz-inf-ang (2009-2012)