Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne.
Tytuł pracy: „System wczesnej detekcji, koordynacji działań i leczenia pozaustrojowego ofiar głębokiej hipotermii, obejmujący opracowanie wytycznych dla rozpoznania i leczenia głębokiej hipotermii, projekt i konstrukcję innowacyjnych urządzeń oraz szeroki program szkoleń i organizacji systemu.”

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa dnia 26 października 2017 roku.