SQuare Solutions
Właściciel
Prowadzenie własnej działalności usług programistycznych

Strona firmowa: www.square.rpalej.pl

Ailleron
Senior Software Engineer
Rozwój oprogramowania leasingowego

 • ASP.NET MVC, ASP.NET WebAPI
 • JavaScript, TypeScript, jQuery
 • WCF
 • Hangfire
 • EntityFramework
 • AutoFac
 • Jira
 • GitlabCI, Jenkins

Ailleron
Software Engineer III
Rozwój oprogramowania leasingowego

 • ASP.NET MVC
 • JavaScript, jQuery
 • WCF
 • Hangfire
 • CastleWinsdor
 • NHibernate
 • Jira
 • TeamCity

VSoft
Software Development Specialist
Rozwój oprogramowania sektora bankowego, Release Managment, kierowanie pracą nowych członków zespołu
 • ASP.NET MVC 5
 • KendoUI, TypeScript, jQuery
 • WCF
 • EntityFramework
 • AutoMapper
 • SimpleInjector
 • Jira
 • TFS
Referencje

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
Software Developer
Analiza oraz implementacja oprogramowania wczesnej detekcji pacjentów hipotermii głębokiej
 • WPF
 • WCF
 • SMS COM integration